Styret 2021/2022

Styret 2021/2022

Styret og utvalg for Sletten kjøre- og rideklubb

Styreleder: Hege Birkestrand
Tlf: 
Mail: 

Nestleder:
Tlf:

Mail:

Kasserer: Frode Ulriksen
Tlf:
Mail: 

Sekretær: Anita Heidi Nilsen
Tlf: 99693035
Mail: 
anita.heidi@iCloud.com

Styremedlem: 
Tlf: 
Mail: 

Styremedlem vara: 
Tlf: 
Mail:

 Ungdomsrepresentant:
Tlf:
Mail: 

Ungdomsrepresentant (vara):
Tlf: 
Mail: 

Kontrollutvalg: Tove Jørgensen, Frode Ulriksen og Karina Langstrand.

Annleggsutvalg:

Sportsutvalg:

Sponsor og mediautvalg: Oddgeir Kristiansen, Tom Gjøran Einmo, Karina Langstrand og Kristin Storvoll Larsen.

Grøntkort ansvarlig person: Karina Langstrand, tlf 99557577, karinalangstrand78@gmail.com