Styret 2021/2022

Styret 2021/2022

Styret i Sletten kjøre- og rideklubb

Styreleder: Hege Birkestrand
Tlf: 95452259
Mail: missbirkestrand@gmail.com

Nestleder: Hilda Nordeng
Tlf:

Mail:

Kasserer: Frode Ulriksen
Tlf: 91816320
Mail: frode.ulriksen@nesna.kommune.no

Sekretær: Anita Heidi Nilsen
Tlf: 99693035
Mail: 
anita.heidi@iCloud.com

Styremedlem: Tom Jøran Einmo
Tlf: 90661496
Mail: tom@totalservice.no

Styremedlem varamedlem: Marita Karlsen
Tlf: 
Mail:

Ungdomsrepresentant: Kine Husveg Almli
Tlf: 48360958
Mail: kine.almli@gmail.com

Ungdomsrepresentant varamedlem: Vårin Ulriksen
Tlf: 
Mail: 

Utvalg i Sletten kjøre- og rideklubb

Kontrollutvalg: Tove Jørgensen tlf 95212362 (tovejoe2@online.no) og Karina Langstrand tlf 99557577 (karinalangstrand78@gmail.com). Varamedlem: Oddgeir Kristiansen tlf 95212362 (ok@helmar.no).

Annleggsansvarlig: Tom Jøran Einmo tlf 99661496 (tom@totalservice.no), Frode Uliksen tlf 91816320 (frode.ulriksen@nesna.kommune.no), Oddgeir Krisiansen tlf 95212362 (ok@helmar.no)

Sportsansvarlig: Anita Heidi Nilsen tlf 99693035, anitaheidi@icloud.com og Vårin Ulriksen

Kioskansvarlig: Tina Versterli Stjernen, Kine Martinussen tlf 47274153 og Hege Andersson tlf 97718746.

Sponsor og mediautvalg: Oddgeir Kristiansen tlf 95212362 (ok@helmar.no), Tom Gjøran Einmo tlf 99661496 (tom@totalservice.no), Karina Langstrand tlf 99557577 (karinalangstrand78@gmail.com), Hege Birkestrand tlf 94452259 (miss birkestrand@gmail.com) og Kristin Storvoll Larsen tlf 92806620 (kristo01@online.no).

Grøntkort ansvarlig: Karina Langstrand, tlf 99557577, karinalangstrand78@gmail.com