Bli Medlem

Bli Medlem

Har du lyst å bli medlem i Sletten kjøre- og rideklubb?
OBS: Abonnement på Hestesport er obligatorisk iht NRYF (kr 250,-) – 1 abonnement per. husstand.

Vi har flere alternativer:

  • Senior konkurransemedlemsskap inkl. Hestesport kr. 650,00
  • Junior konkurransemedlemsskap inkl. Hestesport (født etter 31.12.2003 i-18) kr. 550,00
  • Familiemedlemsskap inkl. ett konkurransemedlemsskap og Hestesport kr. 750,00
  • Ekstra konkurransemedlemsskap senior kr. 150,00
  • Ekstra konkurransemedlemsskap junior kr. 125,00
  • Medlem inkludert Hestesport kr. 450,00
  • Støttemedlem kr. 200,00

Hva må du gjøre:
Send: Navn, adresse, fødselsdato (dd/mm/år) telefon, mailadresse, eventuelt foresattes navn, og informasjon om hvilken type medlem du ønsker å være, til: rideklubb@slettenkork.no

Betal inn beløpet til konto 4516.12.41095. Merk innbetalingen med navn.

Har du Grønt Kort og vil løse rytterlisens for å delta på stevner? Da sender du informasjon til samme e-postadresse og ber om at du blir registrert hos NRYF (Norges Rytterforbund, som har nettside; rytter.no, her ligger det masse nyttig informasjon)