Browsed by
Forfatter: admin

Info fra Norges rytterforbund ang Koronavirus og organisert trening osv..

Info fra Norges rytterforbund ang Koronavirus og organisert trening osv..


Til alle klubber og kretser tilknyttet Norges Rytterforbund

Vi opplever alle at det er et enormt behov for informasjon i disse tider, samtidig så er det en del saker som fortsatt er uklart og dermed ikke kan besvares enkelt.

Tirsdag gikk regjeringen ut og forlenget denne unntakstilstanden til over påske, dette påvirker naturligvis også vår aktivitet. Vi har fra første stund vært på Norges Idrettsforbund for å få avklart hva som faller inn under begrepet organisert trening. Dette har vært en utfordrende oppgave for NIF som må forholde seg til 55 særforbund, så NRYF sendte derfor et brev til helsemyndighetene 24.03.2020 for å be om en avklaring. Dette brevet kan man lese på www.rytter.no. Norges Idrettsforbund har 25.03.2020 også sendt et nytt brev til helsemyndighetene med samme oppfordring.

NRYF har ingen myndighet utover å si at konkurranser, samlinger og organisert treninger er forbudt. Det som er viktig å tenke på i disse perioder er hva som er lov. Det er lov til å utøve egentrening, og vi oppfordrer alle til å finne gode løsninger på hvordan man organiserer denne egentreningen, samtidig som man overholde smittelovgivningen og forbudet mot organisert idrett. Vi får mange spørsmål ang. dette og ber om at dere i klubbene kan bistå medlemmene deres i hva som er lovlig egentrening. Vi har laget en egen samleside som heter KORONAVIRUS på www.rytter.no med mye nyttig informasjon for både ryttere, klubber og private aktører i hestesporten.

Vi verken kan eller ønsker å sette svært konkrete regler for hva som gjelder akkurat for hestesporten. Dette er både fordi det er vanskelig å definere et rideanlegg/ridehall/ridebane da forskjellene er store, og fordi vi selvfølgelig ikke ønsker å ende opp med strengere regler slik vi ser i en rekke andre europeiske land.

Oppsummert håper vi at alle kan ta hensyn til hverandre, følge myndighetenes bestemmelser og organiserer egentreningen sin godt slik at både hestevelferd og sikkerheten ivaretas.

Hest i tafikken

Hest i tafikken

Norsk rytterforbund om hest i trafikken!
Verdt å lese. Husk refleks, og minn gjerne dine hestevenner om det samme.🤗

https://www.hestitrafikken.no/

Her er tidenes første Gjelsten-stipend vinnere – representanter fra Bruråk Hestesportsklubb, Drammen og Omegn Rideklubb,…

Publisert av Norges Rytterforbund Lørdag 15. februar 2020

Vi e så glad, så glad! Sletten kjøre -og rideklubb har fått tildelt Gjelsten-stipendet i kveld under Norwegian horse festival. For en ære![/caption]

Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Til medlemmer i Sletten kjøre -og rideklubb 09.02.2020

Innkalling til årsmøte i Sletten Kjøre -og Rideklubb

Årsmøtet avholdes 30.03.2020 kl.19:00 på Fregatten. Vi spanderer pizza!

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 15. mars. Saken (-e) kan sendes på mail til:

rideklubb@slettenkork.no

Det ønskes at vedlagt mal brukes.

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside; slettenkork.no. og på vår medlems side på facebook.

For å ha stemmerett må medlemmet:

* være fylt 15 år,

* vært medlem av idrettslaget i minst én måned,

* betalt kontingenten for inneværende år.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/arkiv-akershus/valgbarhet-og-stemmerett/

For andre spørsmål vedrørende årsmøtet kan leder Erlend Frantzen kontaktes på mail: rideklubb@slettenkork.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

MAL 

(kopier lenken)

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx

(eller klipp og lim:)

Forslag til årsmøte  Sletten kjøre- og rideklubb 2020

Fra:                                         ___________________________________

Tittel på forslag:                   ___________________________________

 

Forslag:

Begrunnelse:

 

 

[Sted og dato] ___________________________

 

[signatur] ____________________________

Fantastisk helg!

Fantastisk helg!

Dette har vært litt av en helg for rytterne fra Sletten Kjøre- og Rideklubb!
I mosjøen ble det to førsteplasser og en andreplass til Kajsa-Tua og Orlando, Anette Lundin fikk to andreplasser og en førsteplass sammen med Bjørkemåne! Victoria Paulsen og La’Whi fikk en tredjeplass i LB hest! Frida-Kristin, Mathea, Nora Celine og Hilde hadde alle flotte flotte runder!
Simone Våtvik og Converse fikk førsteplass i 1 meter samt førsteplass i 1.10 på stevne arrangert av Arendal og Grimstad Rideklubb!

For en fantastisk helg! Gratulere alle sammen!