Info fra Norges rytterforbund ang Koronavirus og organisert trening osv..

Info fra Norges rytterforbund ang Koronavirus og organisert trening osv..


Til alle klubber og kretser tilknyttet Norges Rytterforbund

Vi opplever alle at det er et enormt behov for informasjon i disse tider, samtidig så er det en del saker som fortsatt er uklart og dermed ikke kan besvares enkelt.

Tirsdag gikk regjeringen ut og forlenget denne unntakstilstanden til over påske, dette påvirker naturligvis også vår aktivitet. Vi har fra første stund vært på Norges Idrettsforbund for å få avklart hva som faller inn under begrepet organisert trening. Dette har vært en utfordrende oppgave for NIF som må forholde seg til 55 særforbund, så NRYF sendte derfor et brev til helsemyndighetene 24.03.2020 for å be om en avklaring. Dette brevet kan man lese på www.rytter.no. Norges Idrettsforbund har 25.03.2020 også sendt et nytt brev til helsemyndighetene med samme oppfordring.

NRYF har ingen myndighet utover å si at konkurranser, samlinger og organisert treninger er forbudt. Det som er viktig å tenke på i disse perioder er hva som er lov. Det er lov til å utøve egentrening, og vi oppfordrer alle til å finne gode løsninger på hvordan man organiserer denne egentreningen, samtidig som man overholde smittelovgivningen og forbudet mot organisert idrett. Vi får mange spørsmål ang. dette og ber om at dere i klubbene kan bistå medlemmene deres i hva som er lovlig egentrening. Vi har laget en egen samleside som heter KORONAVIRUS på www.rytter.no med mye nyttig informasjon for både ryttere, klubber og private aktører i hestesporten.

Vi verken kan eller ønsker å sette svært konkrete regler for hva som gjelder akkurat for hestesporten. Dette er både fordi det er vanskelig å definere et rideanlegg/ridehall/ridebane da forskjellene er store, og fordi vi selvfølgelig ikke ønsker å ende opp med strengere regler slik vi ser i en rekke andre europeiske land.

Oppsummert håper vi at alle kan ta hensyn til hverandre, følge myndighetenes bestemmelser og organiserer egentreningen sin godt slik at både hestevelferd og sikkerheten ivaretas.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *