Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Til medlemmer i Sletten kjøre -og rideklubb 09.02.2020

Innkalling til årsmøte i Sletten Kjøre -og Rideklubb

Årsmøtet avholdes 30.03.2020 kl.19:00 på Fregatten. Vi spanderer pizza!

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 15. mars. Saken (-e) kan sendes på mail til:

rideklubb@slettenkork.no

Det ønskes at vedlagt mal brukes.

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside; slettenkork.no. og på vår medlems side på facebook.

For å ha stemmerett må medlemmet:

* være fylt 15 år,

* vært medlem av idrettslaget i minst én måned,

* betalt kontingenten for inneværende år.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/arkiv-akershus/valgbarhet-og-stemmerett/

For andre spørsmål vedrørende årsmøtet kan leder Erlend Frantzen kontaktes på mail: rideklubb@slettenkork.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

MAL 

(kopier lenken)

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx

(eller klipp og lim:)

Forslag til årsmøte  Sletten kjøre- og rideklubb 2020

Fra:                                         ___________________________________

Tittel på forslag:                   ___________________________________

 

Forslag:

Begrunnelse:

 

 

[Sted og dato] ___________________________

 

[signatur] ____________________________

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *